ความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 มีอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 1

แนวคิดที่บอกว่า การขับขี่ยานยนต์อย่างไม่ประมาทนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนพึงกระทำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นอกเหนือจากการเคารพกฎจราจร ไม่ประมาท และขับขี่ยานยนค์ด้วยความระมัดระวังแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะรองรับความเสี่ยงในจุดนี้ได้ และแน่นอนว่า รถยนต์คันไหนที่ไม่มีประกันรถยนต์ ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะออกมาโลดแล่นบนท้องถนน เพราะหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ก็คงยากที่จะแบกรับภาระต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบได้ไหว

อย่างไรก็ตาม การเลือก ประกันภัยรถยนต์ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกแบบไหนก็ได้ เพราะวิธีการและพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถยนต์แต่ละคนก็แตกต่างกัน รูปแบบของรถยนต์ก็ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการเลือกรับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ และแน่นอนว่าเบี้ยประกันจะราคาสูง แต่เพราะอะไรกันนะจึงเรียกเก็บเบี้ยสูงขนาดนี้ บทความนี้จะขอมาคลายข้อสงสัยด้วยการเล่าถึงความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 ว่ามีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย

คลายข้อสงสัย ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 ดูแลอะไรบ้าง?

ประกันภัยรูปแบบนี้จะเรียกสั้นๆ ว่า ประกันชั้น 1 โดยจะเป็นแบบประกันรถยนต์ที่มอบความคุ้มครองได้ครอบคลุมมากที่สุด รองรับความเสี่ยงหลายรูปแบบมากกว่าประกันภัยรถยนต์แบบอื่นๆ ซึ่งความคุ้มครองหลักๆ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ

  • ความคุ้มครองชีวิต

คุ้มครองกรณีที่เกิดความเสียหายต่อร่างกาย อนามัย หรือชีวิต ของผู้เอาประกัน อันเนื่องมาจากได้รับอุบัติเหตุเมื่อขับขี่รถยนต์

  • คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกัน และ/หรือ รถยนต์คันที่เอาประกัน โดยคิดตามค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินประกัน

  • ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน จากการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ประกันชั้น 1 ก็จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย

  • ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

นอกเหนือจากความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้ว ประกันชั้น 1 ยังมอบความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์, การได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่รถยนต์เกิดการสูญหาย

ดังนั้น ประกันรถยนต์ชั้น 1  จึงเหมาะสำหรับรถยนต์ที่ต้องการการดูแลอย่างเต็มรูปแบบ เช่น รถยนต์แบรนด์ต่างชาติที่ราคาแพง หรือรถยนต์ทั่วไปที่ใช้งานท่ามกลางความเสี่ยงค่อนข้างสูงนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ เบี้ยประกันภัยจึงสูงกว่าแบบอื่น ๆ แต่ดูแลเป็นอย่างดีแน่นอน